Werknemers symptomen en kwaliteiten workshop

ONBEKEND GEEFT ONBEGRIP

Op de werkvloer zijn medewerkers over het algemeen betrokken wanneer een collega als gevolg van een ongeluk of ernstige ziekte tijdelijk uitvalt. Dit geldt echter niet altijd voor werknemers die verzuimen als gevolg van stress, overbelasting of burn-out. Hier rust veelal een taboe op: wie het overkomt, schaamt zich om het te erkennen en erover te praten; wie het niet kent, veroordeelt het gemakkelijk als aanstellerij of zwakte. Medewerkers herkennen symptomen zelden bij zichzelf en elkaar en hebben niet automatisch oog voor hun eigen kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen of die van hun collega’s. De Werknemers Symptomen en Kwaliteiten Workshop (WSKW) brengt hier verandering in.

HOE ZIET WSKW ERUIT?

De WSKW bestaat uit een lezing over werk- en privéomstandigheden die bijdragen aan stress, overbelasting en burn-out, symptomen waaraan je dit herkent en wat de impact is wanneer hier niet tijdig voldoende aandacht aan wordt besteed. Na de lezing gaan de deelnemers in drietallen aan de slag met Kernkwadranten. Beurtelings als waarnemer, vragensteller en bevraagde leren de deelnemers elkaars kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen boven water te krijgen. Aan het eind vindt een terugkoppeling plaats en leggen we de relatie met symptomen, de herkenning ervan en hoe hiermee in de dagelijkse werksituatie om te gaan. Alle deelnemers ontvangen een versie van ‘Het Burnout Complot’.

Op zoek naar persoonlijke begeleiding?

Maak een afspraak

WAT LEVERT WSKW U OP?

De WSKW leidt tot erkenning en begrip, zelfinzicht en alertheid naar collega’s. Stress, overbelasting en burn-out komen uit de taboesfeer. Werknemers zullen symptomen eerder herkennen bij zichzelf en elkaar en tijdig aan de bel trekken. Hoe eerder verschijnselen aandacht krijgen, hoe eenvoudiger deze te verhelpen zijn. Dit bespaart persoonlijk leed, verhoogt het werkplezier en de prestaties en voorkomt onnodig hoge kosten als gevolg van verzuim. De workshop kan plaatsvinden op uw kantoor, als onderdeel van een evenement voor werknemers of op een door ons geselecteerde locatie. Als EagleviewS bieden we de WSKW aan als separate diens of als onderdeel van het Terugdringen Ziekteverzuim Totaalpakket.

WAAROM EAGLEVIEWS?

De persoonlijke ervaringen met burn-out van onze workshopbegeleiders, hun humor en relativering, de praktijkkennis in tientallen jaren opgedaan bij internationale bedrijven, overheidsinstanties, dienstverleners, in de zorg- en welzijnssector, onze positief kritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en de professionele opleidingen gericht op zelfonderzoek en persoonlijke groei vormen de garantie voor een beklijvende ervaring en nodigen uit tot verdieping in groepssessies en individuele trajecten voor de werknemers die daarbij gebaat zijn.

Accepteer een te hoog percentage ziekteverzuim niet langer en neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons Privacy beleid