Terugdringen ziekteverzuim totaalpakket

KOSTEN ZIEKTEVERZUIM

Iedere verzuimdag wegens ziekte van een medewerker kost u als werkgever gemiddeld 450 euro. Uitval als gevolg van overbelasting en burn-out duurt al snel 3-6 maanden respectievelijk 1 tot 1,5 jaar. Dit veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed bij de individuele werknemer en zijn of haar omgeving, als werkgever draait u op voor de kosten van vervanging, derving van omzet of productie, herstel en re-integratie. Zo kan burn-out al snel leiden tot een verliespost van meer dan 150.000 euro per medewerker. Reden genoeg om er alles aan te doen om verzuim als gevolg van stress, overbelasting en burn-out zo effectief mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken. Om u daarbij te ondersteunen heeft EagleviewS dit Terugdringen Ziekteverzuim Totaalpakket (TZT) ontwikkeld.

HOE ZIET TZT ERUIT?

Dit pakket is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Op zoek naar persoonlijke begeleiding?

Maak een afspraak

WAT LEVERT TZT U OP?

Deze aanpak is erop gericht stress, overbelasting en burn-out in uw organisatie te voorkomen of de symptomen in een zo vroeg mogelijke stadium te herkennen, aandacht te geven en zowel de leiding als de medewerkers van handvatten te voorzien om deze tijdig aan te pakken voordat dit tot verzuim leidt. Werknemers die al zijn uitgevallen ontdekken opnieuw hun interne kracht en kwaliteiten en keren daardoor sneller terug in het arbeidsproces. Dit voorkomt onnodig leed voor de medewerker, een te hoge werkbelasting voor de overige werknemers en te grote verliesposten voor de werkgever.

WAAROM EAGLEVIEWS?

Als EagleviewS onderscheiden we ons met een unieke combinatie van succesfactoren. Vanuit meerdere decennia aan werkervaring in commerciële en management posities in het internationale bedrijfsleven, dienstverlening, overheidsinstellingen, onderwijs, de zorg- en welzijnssector kennen wij de werkomgeving, prestatiedruk en verwachtingen van binnen en buiten uw organisatie als geen ander. Een bedrijfseconomische insteek, aangevuld met opleidingen tot professionele coach en ervaringsdeskundigheid garanderen een effectieve bestrijding van het ziekteverzuim in uw organisatie. Vanuit een brede blik voor uw belangen als werkgever en een scherp oog voor de individuele kracht van uw personeel brengen we uw bedrijfsdoelstellingen en het individuele groeipotentieel van uw medewerkers met elkaar in lijn.

Accepteer een te hoog percentage ziekteverzuim niet langer en neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons Privacy beleid