Groepssessies stress management

STRESS OP DE WERKVLOER

Wanneer blijkt dat een kwart van uw werknemers of studenten stress ervaart of lichte symptomen van overbelasting heeft, vormt de situatie in uw organisatie geen uitzondering. Krijgt dit onvoldoende aandacht, dan is er een verhoogde kans dat dit leidt tot overspannenheid of uiteindelijk tot een burn-out. Bij tijdige signalering en ingrijpen kunt u dit als werkgever in belangrijke mate voorkomen. Voor de medewerkers in uw organisatie bij wie dit speelt, hebben we als EagleviewS de dienst Groepssessies Stress Management (GSM) ontwikkeld.

HOE ZIET GSM ERUIT?

Onze GSM dienst bestaat uit vijf bijeenkomsten met een duur van 2 uur per keer voor een groep van 5-8 medewerkers die aangeven regelmatig stress te ervaren en/of lichte verschijnselen vertonen van overbelasting. Aan de hand van erkende methodieken uit de psychologie, aangevuld met intuïtieve aanpakken gebaseerd op oeroude, Oosterse wijsheden, begeleiden we de groepsgesprekken en bieden we de deelnemers handvatten om zelf om te leren gaan met stress en overbelasting te voorkomen. We bieden GSM aan als separate dienst of als onderdeel van het Terugdringen Ziekteverzuim Totaalpakket.

Op zoek naar persoonlijke begeleiding?

Maak een afspraak

WAT LEVERT GSM U OP?

Voor die werknemers die nog niet direct in de gevarenzone verkeren biedt de GSM dienst in een tijdsbestek van 2 maanden de kans gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken tussen collega’s onderling onder begeleiding van een professionele moderator en verschaft het hen technieken om zelf de door hen ervaren stress te leren beheersen en lichte symptomen tijdig te onderkennen en de juiste aandacht te geven. Dit voorkomt uitval, bevordert het werkplezier en de prestaties en vermijdt hoge kosten van ziekteverzuim.

WAAROM EAGLEVIEWS?

De persoonlijke ervaringen met burn-out van onze moderators, hun humor en relativering, de praktijkkennis in tientallen jaren opgedaan bij internationale bedrijven, overheidsinstanties, dienstverleners, in de zorg- en welzijnssector, onze positief kritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en de professionele opleidingen gericht op zelfonderzoek en persoonlijke groei vormen de garantie voor dynamische groepsgesprekken, een veilige omgeving en praktische vaardigheden waarmee de deelnemers vanuit eigen kracht hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten. Alle deelnemers ontvangen een versie van ‘Het Burnout Complot’.

Accepteer een te hoog percentage ziekteverzuim niet langer en neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons Privacy beleid